Başkanın Mesajı

Mesaj

1989 yılında akıl, güven, sadakat ve inanç değer-leriyle, birbirimize bağlı olduğumuz, kardeşlerim dediğim ortaklarımla birlikte yazdığımız bir öykü bu.

Ben yerine, biz diyerek başladık bu yolculuğa. Yapacaklarımızı yazdık, yazdıklarımızı yaptık. Şahıslarımız yerine firmamızı ön plana çıkardık. Her birimiz şirketin birer ortağı gibi değil tek sahibiymiş gibi çalıştık. Önümüze çıkan her engeli, sırt sırta, omuz omuza, mücadele ederek sabır ve dua ile aştık. Emin ve güvenilir olmaya özen gösterip, adil olmayı şiar edinerek, helal kazanç peşinde koştuk.

Kurduğumuz ortaklıklarda ve yaşadığımız ayrılık-larda sinelerimizde öfkeyi değil, sevgiyi barındırdık. Öfkesini yutkunan, affetmeyi önemseyen, sabretmeyi düstur edinenlerden olduk.

Yaşadığımız tecrübeleri birleştirip “YÖN GRUBUN AİLE TÜZÜĞÜ”nü oluşturduk. Gerek bizlerin gerekse çocuklarımızın bir arada yaşayabilecekleri kurumsal bir yapıya kavuştuk.

“YÖN GRUBU” diyorum, zira büyüdük ve kocaman bir aile olduk. 20 yıldır asli işimiz olan Erciyes Anadolu Holding anabayiliğine ek olarak 1995 yılında kurduğumuz Ender İnşaat A.Ş. ile yapı sektörüne adım attık.

Hedefimiz, ENDER İnşaatın, ününü ve şöhretini yurtiçinde ve yurtdışında duyurmak ve marka haline getirmektir.

Faaliyette bulunduğumuz tüm iş kollarında, sektörün vazgeçilmezi ve en iyisi olmayı hedeflemiş olan firmalarımız, bu hedefe ulaşmak için gerekli teknolojik donanım, lojistik altyapı, yeterli sermaye ve insan kaynağını sürekli güncel tutmayı ilke edinmiştir.

Çeyrek asırlık kurum kültürümüz, bizi biz yapan değer yargılarımız ve sorumluluk bilincimiz gereği; yaptığımız işin farkındayız. Bulunduğumuz nokta sorumluluğumuzu daha da arttırmaktadır.

Globalleşen dünyada ticari hayatın zorluklarının üstesinden gelebilmek, ancak güçlü bir sermaye yapısı ve daha da önemlisi nitelikli insan kaynağıyla mümkündür. Bu bağlamda tüm çalışma arkadaşlarımızın huzur ve mutluluğunu önemseyerek iyi ve kötü günlerinde yanlarında olduk.

İşverenlerimize ve iş ortaklarımıza artı değer sağlamayı, hem kendilerinin hem de çalışanlarının bizlerle çalışmaktan mutlu olmalarını ve beraberliğimizden huzur duymalarını önemsedik.

Sabır ve azimle çıktığımız bu yolda, bize bunca nimeti veren Rabbimize şükretmeyi hiç bırakmadık. Sosyal sorumluluklarımızın gereklerini de yerine getirme gayret ve çabası içinde olduk.

Bugün Yön Şirketler Grubunun isminin var olmasında emeği geçen ve bu yolculukta birlikte el ele yürüdüğümüz;

Başladığımızdan bu güne bizlere her konuda destek veren ve her türlü sıkıntımızda yanımızda olan, önümüzü açan, ufkumuzu açan, birlikte çalışmaktan onur duyduğum şirket ortaklarıma teşekkür ve dua ediyorum.

Her iki bölgemizde de temsil ettiğimiz markaları-mızın bayiliğini yapan cefakâr, vefakâr, dost ba-yilerimize sonsuz teşekkürler ediyorum.

Yapı sektöründeki temsilcimiz ENDER İnşaatın markalaşmasında pay sahibi olan tüm paydaşlarımıza, grubumuzun her bir noktasında bulunmuş, emeği geçmiş, omuz vermiş başta kardeşleştiğimiz ortaklarım olmak üzere tüm mesai arkadaşlarıma ve onlara destek veren ailelerine teşekkür ediyorum.

Gayretim ve duam; bu yapının bozulmadan nesiller boyunca devam etmesi, helal kazanması ve helal yerlerde harcanmasıdır.

Bu öyküyü yazanlardan olup, dünyasını değiştirmiş olanlara rahmet, ayrılmış olanlara selamet ve bizimle birlikte yürüyenlere muvaffakiyetler dilerim.

Sevgi ve Saygılarımla,

Halis GÖKÇEK
YÖN ŞİRKETLER GRUBU
Yönetim Kurulu Başkanı